-->
SELAMAT DATANG KE BLOG SMK SERI TANJONG, MELAKA....SERI HEBAT

JAWATANKUASA KERJA2.             JAWATANKUASA JADUAL WAKTU SEKOLAH

            Pengerusi                                             : Pn Azallah binti Mohd Salleh 
            Timbalan Pengerusi                           : Tn Hj Borhan bin Md Nor 
            Naib Pengerusi 1                                 : GPK T6/PPU
            Naib Pengerusi 2                                 : Pn Sha Aida bt Ahad
            Penyelaras                                            : Pn Hjh Fauziah bt Said
            Setiausaha                                            : Pn Nor Riza bt Md Din
            Pen Setiausaha                                    : Pn Hjh Norizan bt Yaman
            AJK:                                                        : Pn Noor Suhaila bt Yusoff
                                                                               Pn Fatimah bt Samsudin
                                                                               Pn Rossnita bt Sardi
                                                                               Pn Tian Chwee Siang
                                                                               Cik Sharifah Nawirah bt Syed Hassan
            Edaran Jadual Guru Ganti/ Siaran   : PA Pejabat

3.     JAWATANKUASA  PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

Pengerusi                                             : Pn Azallah binti Mohd Salleh
Timbalan Pengerusi                           : Tn Hj Borhan bin Md Nor
Naib Pengerusi 1                                : GPK T6/PPU
Naib Pengerusi 2                                : Pn Sha Aida bt Ahad
Penyelaras                                            : Pn Nik Anita bt Nik Ab Majid
Setiausaha                                            : Pn Hjh Norsiah bt Lasim
             AJK 
      SU Peperiksaan PPU & STPM            : Pn Tian Chwee Siang
                                                                        : Pn Hjh Norihan bt Bakar
SU MUET                                               : Pn Norshin Yeo bt Abdullah

SU Peperiksaan SPM                          : Pn Nurmasturah bt  Malek
Pen. S/U SPM                                        : Pn Halisa bt Bajis

SU Peperiksaan PT3                            : Pn Hjh Rusnah bt Yaakub
Pen. S/U PT3                                         : Pn Siti Fatimah bt Hashim                                                       
SU GROW                                              : En Jumali bin Rasikun

SU Qnet Offline/Headcount                 : En Loo Sin Yong
     
SU Penilaian Dalaman                        : Pn Zaitom bt Jusoh (Men Ren)
                                                                         : Pn Nurul Aina bt Abd Karim (Men Atas)
                                                                         : Semua Penyelaras Tingkatan 
                                                                         : Semua Penolong Penyelaras Tingkatan
SU Pendidikan Khas                            : Pn Sharifah Izza bt Sarif Husin


   4.      JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pengerusi                                                : Pn Azallah binti Mohd Salleh
             Timbalan Pengerusi                               : Tn Hj Borhan bin Md Nor
Naib Pengerusi 1                                   : (GPK T6/PPU)
Naib Pengerusi 2                                   : Pn Sha Aida  bt Ahad  
Setiausaha 1                                          : Pn Hjh Norsiah bt Lasim
Setiausaha 2                                          : Cik Hjh Jamilah bt Ahmad         (PBS)
Setiausaha 3                                          : Pn Amilia bt Shafie                   (PPU)
Penyelaras PBS Ting 1                        : Pn Sarahseriwanie bt Mamat
Penyelaras PBS Ting 2                        : Pn Aminatulhuda bt Sulaiman
Penyelaras PBS Ting 3                        : Pn Azliwati bt Rasip
AJK
Penyelarasan                                        : Pn Nik Anita bt Nik Ab Majid
Pengesanan & Pembudayaan           : Pn Zunita bt Zulkifli Stork
Latihan dan Pementoran                     : Pn Hjh Fauziah bt Said
Pemantauan                                           : Tn Hj Adnan bin Mohamed
Penyelaras ULBS (BM)                         : Pn Wan Hanita bt Wan Ahmad
Penyelaras ULBI                                    : Pn Hjh Rafedah bt Mohammad Shaffi
Penyelaras PEKA Sains (MA)               : Pn Rashidah bt Othman
Penyelaras PAFA (MA)                           : Pn Siti Aisyah bt Md Rasid
Penyelaras K Kursus P.Seni Visual    : Pn Juliana bt Mohamed
Penyelaras K.Kursus SRT                      : Pn Shazlin Hani bt Sha’arani
Penyelaras K.Kursus  Reka Cipta         : Pn Siti Rohaida bt Ahmad       
Penyelaras K.Kursus ICT                        : Pn Farawati bt Mustaffar         
Penyelaras PBS Pend Khas                   : Pn Rosilawati binti Khatib
Penyelaras Kerja Kursus Moral             : Pn Norsahida bt Rosezalee
Penyelaras Kerja Kursus Sejarah(MR) : Pn Kamariah bt Salam
Penyelaras Kerja Kursus Geografi(MR) : Pn Raihana bt Mohd Rashid


5.         JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

              Pengerusi                                                  : Pn Azallah binti Mohd Salleh
              Timbalan Pengerusi                               : Tn Hj Borhan bin Md Nor
Naib Pengerusi 1                                    : GPK T6/PPU
Penyelaras                                               : Pn Zunita bt Zulkifli Stork
              Setiausaha                                               : Pn Rossnita bt Sardi (Penyelaras T3),
                                                                                  : Pn Hjh Rosiah bt Haron                                       
                                                                                  : Pn Tian Chwee Siang (PPU),
              Bendahari                                                 : Pn Juliana binti Mohamed
AJK                                                           : Semua GKMP
                                                                                 : SU KRK
                                                                                 : SU PPU
                                                                                 : Semua Guru Cemerlang
                                                                                 : Penolong Penyelaras Tingkatan 3, 5 dan 6                                                           

6.         JAWATANKUASA INTERVENSI DAN PROBIM 2M

 Pengerusi                                             : Pn Azallah binti Mohd Salleh   
Timbilan Pengerusi                             : Tn Hj Borhan bin Md Nor         
Naib Pengerusi 1                                 : Pn Sha Aida  bt Ahad             
Penyelaras                                            : Pn Zunita bt Zulkifli Stork
              Setiausaha                                            : Pn Wan Hanita bt Wan Ahmad
                                                                                 Pn Hjh Rafedah bt Mohd Shaffi          
                                                                                 Pn Yuslina bt Daud
                                                                                 Pn Marina bt Hashim                          
                                                                                 Pn Sharifah Izza bt Sarif Hussin                             
             AJK                                                           : Guru mata pelajaran BM dan BI 
                                                                                  Tingkatan 1G,2G,3G

7.         JAWATANKUASA KELAS RANCANGAN KHAS
Pengerusi                                             : Pn Azallah binti Mohd Salleh   
Naib Pengerusi                                   : Tn Hj Borhan bin Md Nor
            Setiausaha                                            : Pn Rossnita bt Sardi
            Pen Setiausaha                                     : Pn Rosmawati bt Md Jusoh
            AJK                                                          : Pn Fatimah bt Samsudin
           
8.         JAWATANKUASA PENGALIRAN TINGKATAN 4
Pengerusi                                               : Pn Azallah binti Mohd Salleh   
Timbalan Pengerusi                             : Tn Hj Borhan bin Md Nor         
Naib Pengerusi                                     : En Khalid bin Bujang
Setiausaha                                            : Pn Hjh Rafedah bt Mohd Shaffi
                                                                 : Ustaz Hammad bin Mohamed
AJK                                                         : Pn Hjh Rusnah bt Yaakub
                                                                : Pn Rossnita bt Sardi
                                                                : Pn Hjh Rosiah bt Haron
                                                                : Pn Hjh Norsiah bt Lasim
                                                                : En Mohd Anuar bin Mohd Sidek
                                                                : En Mohd Aidil Fitri bin Mardi
                                                                : Pn Rosmawati bt Mat Jusoh

9.         JAWATANKUASA PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY)
Pengerusi                                             : Pn Azallah binti Mohd Salleh   
Naib Pengerusi                                   : Tn Hj Borhan bin Md Nor
Setiausaha/Penyelaras PLC            : Pn Rashidah bt Othman
Pen. S/U                                               : Pn Liaw Meng Lai       
AJK                                                        : Semua GKMP
                                                               : Semua Ketua Panitia

10.        JAWATANKUASA PASUKAN PEMANDU KBAT DAN ITHINK
Pengerusi                                             : Pn Azallah binti Mohd Salleh   
Naib Pengerusi                                    : Tn Hj Borhan bin Md Nor
Setiausaha                                            : Pn Maijas Anak Basir
Pen. S/U                                               : Pn Siti Rohaida bt Ahmad
            AJK                                                          : Semua GKMP
                                                                              : Semua Ketua Panitia

11.        JAWATANKUASA MBMMBI

            Pengerusi                                           : Pn Azallah binti Mohd Salleh   
            Timbalan Pengerusi                       : Tn Hj Borhan bin Md Nor                                                                           
            Penyelaras                                          : Pn Zunita bt Zulkifli Stork       
            Setiausaha 1                                       : Pn Wan Hanita bt Wan Ahmad                       
            Setiausaha 2                                       : Pn Hjh Rafedah bt Mohd Shaffi          
            AJK                                                       : Semua Ahli Panitia B. Melayu
                                                                           : Semua Ahli Panitia B. Inggeris                                                                                                            
12.        JAWATANKUASA MMI (Melindungi Masa Instruksional) & Double DS
                       
Pengerusi                                             : Pn Azallah binti Mohd Salleh   
Timbalan Pengerusi                            : Tn Hj Borhan bin Md Nor         
Penyelaras                                            : Tn Hj Adnan bin Mohamed
Naib Pengerusi 1                                 : GPK T6/PPU
Naib Pengerusi 2                                 : Pn Sha Aida  bt Ahad
            Setiausaha                                             : Pn Azura bt Abd Rahman
            Pen. S/U                                                   : Cik Noraidah bt Omar
            AJK                                                            : Semua GKMP

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.